A new approach to convenient and efficient farm management
Setting new standards in integrated pest management

Snelle aanvangswerking

SIVANTO® Prime heeft een zeer snelle aanvangswerking. Binnen twee uur is een afname van het zuigen van de luis waar te nemen en neemt de afscheiding van honingdauw sterk af. Na enkele uren zijn de eerste dode luizen zichtbaar en binnen twee dagen is de maximale afdoding bereikt. Door de snelle aanvangswerking kan Sivanto Prime een belangrijk hulpmiddel zijn om virusoverdracht door middel van luis of wittevlieg te beperken.

Een modern insecticide voor de bescherming tegen de belangrijke zuigende insecten in de glastuinbouw Veilig voor (honing)bijen en hommels bij toepassing volgens het etiket. SIVANTO® Prime mag daarom gebruikt worden in bloeiende gewassen. Sivanto Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten. Door de snelle aanvangswerking kan SIVANTO® Prime een belangrijk hulpmiddel zijn om virusoverdracht door middel van luis of wittevlieg te beperken.

Translaminair en systemisch

SIVANTO® Prime wordt opgenomen door het blad en verplaatst zich door het xyleem in de richting van de sapstroom. Daarnaast verdeelt Sivanto Prime zich translaminair naar de onderzijde van het blad. Door de systemische eigenschappen herverdeelt de actieve stof zich snel en gelijkmatig over het gehele blad, zodat verscholen insecten worden bestreden. Sivanto Prime verdeelt zich niet tegen de sapstroom.Voordelen SIVANTO® Prime

Een modern insecticide voor de bescherming tegen de belangrijke zuigende insecten in de glastuinbouw.
Veilig voor (honig)bijen an hommels brj toepassing volgens het etiket. SIVANTO® Prime mag daarom gebruigt worden in bloeiende gewassen.
SIVANTO® Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten.
Door de snelle aanvangswerking kan SIVANTO® Prime een belangrijk hulpmiddel zijn om virusoverdracht door middel van luis of wittevlieg te beperken.

Chemische groep

SIVANTO® Prime is een insecticide uit de compleet nieuwe chemische subgroep 4D: butenolides. SIVANTO® Prime verschilt qua structuur van alle andere insecticiden (zoals neonicotinoïden=CNI, pyrethroiden, organofosfaten).

Om resistentie te voorkomen dient tussen de verschillende chemische groepen afgewisseld te worden. Afwisselingen tussen de diverse subgroepen verhoogt risico op kruisresistentie. De keto-enolen groep (o.a. Movento, Oberon) vormt een uitstekende afwisselpartner van SIVANTO® Prime.

MRL

Sivanto Prime bevat de actieve stof flupyradifurone. Bij afbraak van de actieve stof wordt de stof Difluoroacetic acid (DFA) gevormd. Beide stoffen worden gedetecteerd in een residu-analyse. In afzetmarkten waarbij bovenwettelijke residu-eisen een rol spelen kan verlenging van de veiligheidstermijn of een vroege toepassing in de teelt het aantal residuen verminderen. Overleg met uw adviseur wat voor uw gewas de beste strategie is.

Gewas flupyradifurone (mg/kg) difluoroacetic acid (DFA) (mg/kg)
Aardbei 0.4 0.03
Tomaat, aubergine 0.7 0.15
Paprika 0.9 0.15
Komkommer, courgette 0.6 0.4
Framboos 1.5 0.07
Gazelle® is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe. Teppeki® is een geregistreerd handelsmerk van ISK BioScience. Plenum® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection.