Gewassen & Plagen

UItstekende bescherming tegen een breed spectrum van zuigende insecten

SIVANTO® Prime heeft een uitstekende werking tegen een brede reeks aan zuigende insecten. Door toepassing van selectieve insecticiden komen plagen als wantsen, cicaden en wol-, dop- en schildluis steeds meer voor in een geïntegreerd teeltsysteem.

SIVANTO® Prime is door de brede werking op zuigende insecten zeer effectief op wittevlieg (kas- en tabakswittevlieg), bladluis, wol-, dop en schildluis, cicaden, wantsen en trips.

Green peach aphids

Bladluis

Silverleaf whiteflies

Wittevlieg

Grapevine leafhopper

Cicaden

Cocoa mirids

Perenbladvlo

Pear sucker

Wantsen

Potato psyllids

Roze appelluis

Lygus bug

Trips

Rosy apple aphids

Wol-, dop- en schildluis

Biedt bescherming aan een reeks van groenten-, fruit- en sierteeltgewassen

Fruit

Appel, peer, framboos, aardbei en druif

Sierteeltgewassen

Bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt.

Vruchtgroenten

Courgette, komkommer, watermeloen en vruchtgroenten van Solanaceae.

Vollegrondsgroenten

Sla

SIVANTO® Prime Etiket

Geïntegreerde totaaloplossing

SIVANTO® Prime vult het adviesschema voor de bestrijding van zuigende insecten perfect aan. Het past uitstekend binnen een geïntegreerde totaaloplossing.

SIVANTO® Prime is veilig voor bestuivers

Bij toepassing volgens het etiket is het middel veilig voor (honing)bijen en hommels.

SIVANTO® Prime mag daarom gebruikt worden in bloeiende gewassen.

SIVANTO® Prime mag gedurende de bloei worden toegepast, mits SIVANTO® Prime niet wordt gemengd met een fungicide uit de groep van de DMI-fungiciden (FRAC groep 3). De menging van SIVANTO® Prime met een DMI-fungicide mag niet worden toegepast op bloeiende planten, in de buurt van bloeiende planten of op niet-bloeiende planten wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels.

De menging van SIVANTO® Prime met een DMI-fungicide is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken.

SIVANTO® Prime in een geïntegreerd systeem

SIVANTO® Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten. Met name bij roofwantsen (Macrolophus, Orius) kan een effect op de populatie zichtbaar zijn.

Effecten op nuttige insecten

De classificatie van SIVANTO® Prime in onderstaande tabel is bij direct raken van de nuttige insecten. SIVANTO® Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten. Met name bij roofwantsen kan een effect op de populatie zichtbaar zijn.

Toepassing in diverse teelten

Niet-grondgebonden bedekte teelt van vruchtgroenten

 • Dosering voor bladluis is 0,06-0,075%. Voor katoenluis de hoogste dosering toepassen.
 • Dosering voor wittevlieg is 0,075%. Om de cyclus van wittevlieg te doorbreken dient de bespuiting na 10 dagen herhaald te worden.
 • Tevens een goede werking op Bemisia tabaci.
 • Sivanto Prime kan aan het einde van de teelt toegepast worden om de teelt schoon te eindigen.
 • Sivanto Prime is een uitstekende afwisselpartner van Oberon.
 • In komkommer alleen toepassen aan het einde van de teelt op een afgedragen gewas.
 • In paprika niet toepassen vóór 1 mei.

Niet- grondgebonden bedekte teelt van vruchtgroenten

 • Dosering voor bladluis is 0,05%. Bespuiting hoeft niet herhaald te worden.
 • Dosering voor wittevlieg is 0,075%. Om de cyclus van wittevlieg te doorbreken dient de bespuiting na 10 dagen herhaald te worden.
 • Maximaal 4 bespuitingen per jaar.
 • Sivanto Prime is door de zeer snelle aanvangswerking en brede werking uitstekend kort voor afleveren toe te passen.
 • Sivanto Prime mag gedurende de bloei worden toegepast.

Bedekte teelt van aardbei

 • Dosering bladluis 0,05%.
 • Dosering wittevlieg 0,0625%.
 • Begin bloei toepassen op een beginnende populatie.
 • Behandeling in niet-grondgebonden teelt na 10 dagen herhalen om cyclus wittevlieg te doorbreken.
 • Veilig voor natuurlijke vijanden in de teelt van aardbei.